Vierde graad

2u per week · 3 jaar

STUDIERICHTING: VERTOLKEND ACTEUR

❶ OPTIE VERTELTHEATER

Dramalab: 1u per week
Verteltheater-stemregie: 1u per week

In de lessen Verteltheater-stemregie (Woordstudio in de Derde graad) leer je vertellen met een vaste tekst. Woorden en teksten breng je tot leven via intonatie, spanning, stilte, stemgebruik, ruimtegebruik, mimiek, gestiek en timing. Vertellen is je publiek meenemen naar een wereld van verbeelding en emotie. Er is zeker ook ruimte voor eigen inbreng en freewheelen op basis van een thema of tekst. In de lessen Woordstudio/Verteltheater-Stemregie wordt gewerkt in kleine groepjes. In samenspraak met de leerkracht wordt een lesmoment afgesproken.

❷  OPTIE SPELTHEATER

Dramalab: 1u per week
Theater: 1u per week

In de lessen Theater in de Vierde graad wordt voortgebouwd op de lessen Speltheater van de Derde graad. Daarnaast zoomen we in op tekstanalyse, gelaagd spel, personage versus typetje, ensceneren en vormgeven. We proberen grotere gehelen en het behoud van een spanningsboog. Opnieuw wordt gewerkt met een mix aan teksten, technieken en methodieken.

Opties verteltheater en speltheater worden bij voorkeur tegelijkertijd gevolgd. Het vak dramalab moet dan slechts éénmaal gevolgd worden.

In de vierde graad volgt elke leerling van elke studierichting het verplichte vak dramalab. Voor dit vak ga je samen met je medeleerlingen 9 keer per schooljaar naar een theatervoorstelling, aangepast aan jouw studierichting. Daarnaast zijn er ook enkele contactmomenten waarin deze voorstellingen worden gekaderd of besproken.

STUDIERICHTING: THEATERREGISSEUR 

ENKEL IN LIER

❶ OPTIE REGIE

Voor volwassenen (vanaf 18 jaar)

Enkel na intakegesprek

1ste jaar:

Spelcoaching: 1u per week
Dramaturgie: 2u per week

2de jaar (wordt niet georganiseerd in 2022-2023):

Spelcoaching: 2u per week
Dramaturgie: 1u per week

3de jaar:

Spelcoaching: 2u per week
Theorie regie: 1u per week

STUDIERICHTING: CREËREND ACTEUR 

ENKEL IN LIER

❶ OPTIE SPREEK- EN VERTELTHEATER

Dramalab: 1u per week
Keuzevak: 1u per week
  • Radio maken
  • Spreken en presenteren
  • Storytelling

‘Radio maken’ en ‘Spreken en presenteren’ kan ook geïntegreerd gevolgd worden.

❷ OPTIE THEATERMAKER

Dramalab: 1u per week
Keuzevak: 1u per week
  • Figuren- en poppentheater
  • Improvisatietheater  (24 lessen van 1,5u per week)
  • Theater maken

Enkel na intakegesprek

In de vierde graad volgt elke leerling van elke studierichting het verplichte vak dramalab. Voor dit vak ga je samen met je medeleerlingen 9 keer per schooljaar naar een theatervoorstelling, aangepast aan jouw studierichting. Daarnaast zijn er ook enkele contactmomenten waarin deze voorstellingen worden gekaderd of besproken.