Het academiereglement is het inhoudelijke regeldocument dat verbonden is aan de academie. Dit document moet worden goedgekeurd bij inschrijving.