Theaterregisseur

De opleiding Theaterregisseur is niet enkel voor cursisten en afgestudeerden uit het DKO, maar ook voor geïnteresseerden uit de amateurkunsten, de socioculturele sector, het onderwijs,…

De instapleeftijd is minimum 18 jaar. Het is niet nodig dat je vooraf een toneelopleiding hebt gevolgd aan een academie – enige affiniteit met podiumkunsten (ervaring in een amateurgezelschap, workshops gevolgd …) helpt wel.

De opleiding biedt een intensief en sterk uitgebouwd programma met individuele begeleiding door ervaren, professionele docenten. Zo krijgen studenten een degelijke basis om zelf in de praktijk te gaan regisseren.

De cursus is driejaarlijks en vergt van september tot en met juni 3 uur per week.
Jaar 1 is voor 2 uur theorie en draait om toneelteksten: theatergeschiedenis, dramaturgie, stuk- en scèneanalyse. Daarnaast proberen de cursisten in het uur praktijk hun analyses uit op korte fragmenten, met elkaar als speler.

In jaar 2 krijg je 2 uur praktijk, regisseer je met spelers van buiten de groep theaterfragmenten: de cursisten communiceren met acteurs en zetten hun regieconcept om in repetitiepraktijk. In de theorie van jaar 2 concentreren we ons op vormgeving (scenografie/licht), krijg je de basis om met voldoende kennis van zaken je visie aan theatertechnici door te geven.

In jaar 3 werk je aan een eindwerk, een theaterproductie, zelfstandig én onder begeleiding.
Daarnaast bekijken en bespreken we ook elk jaar een aantal professionele producties in groep.

Vestigingsplaats: Lier
Leerkrachten: Anton Segers, Koen Kerckhofs & Piet Mussche
Het eerste jaar theaterregisseur wordt niet aangeboden in 2021-2022.