Theaterregisseur

De opleiding Theaterregisseur is niet enkel voor cursisten en afgestudeerden uit het DKO, maar ook voor geïnteresseerden uit de amateurkunsten, de socioculturele sector, het onderwijs,…

De instapleeftijd is minimum 18 jaar. Het is niet nodig dat je vooraf een toneelopleiding hebt gevolgd aan een academie – affiniteit met podiumkunsten (ervaring in een amateurgezelschap, workshops gevolgd …) helpt wel.

De opleiding biedt een intensief en sterk uitgebouwd programma met individuele begeleiding door ervaren, professionele docenten. Zo krijgen studenten een degelijke basis om zelf in de praktijk te gaan regisseren.

De cursus is driejaarlijks.

Je krijgt een stevige basis in spelcoaching, theatergeschiedenis, dramaturgie, stuk- en scèneanalyse.

Vooral oefen je in praktijk jouw spelcoaching vaardigheden. Dit doen we eerst met elkaar als speler. In jaar 2 regisseer je spelers van buiten de groep. Je communiceert met acteurs en zet een regieconcept om in repetitie praktijk.

Je leert theater maken vanuit spelers inspiratie, maken vanuit handeling en beweging, scenografie, kostuums, licht, klank en video integreren. Je krijgt voldoende kennis van zaken om je visie aan theatertechnici door te geven.

In jaar 3 werk je aan een eindwerk, een theaterproductie, zelfstandig én onder begeleiding.

En 3 jaar lang bekijken en bespreken we samen theatervoorstellingen.

De infoavonden zijn op maandag 5 september 2022 van 19u00 tot 21u00 uur en vrijdag 9 september 2022 van 18u30 tot 20u30 uur. Je krijgt informatie over de opleiding. We hebben een individueel gesprek over jouw motivatie en liefde voor theater.

Meldt vooraf even aan Koen of Anton als je komt.

Lesmomenten:
– Op maandag van 19u30 tot 21u30 uur – Les bij Koen – De eerste maandag van elke maand: voorstellingen bespreken ‘Dramalab’ – De 2de en 3de maandag van elke maand: Spel practicum – Start: 12 september 2022.
– Elke vrijdag van 18u30 tot 20u30 uur – Les bij Anton – Theatergeschiedenis, dramaturgie en tekstanalyse – Start: 16 september 2022.

De opleiding vraagt meer van jouw tijd dan alleen deze vaste lesmomenten. Reken op gemiddeld twee uur per week van je tijd.

We gaat voorstellingen kijken. Je kan daarvoor aansluiten bij de theaterbezoeken in groep georganiseerd door de academie. Of je gaat in eigen tijd.

We hebben enkele workshops op zaterdag. Er zullen 3 workshops zijn op 15 of 22 oktober of 12 of 19 of 26 november. De exacte planning is duidelijk tegen eind juni.

Je krijgt ook opdrachten (voorbereiding, lezen, verslag).