“Een uitdagend project tussen academies en scholen gedurende 3 jaar. Samen denken en creëren, we delen onze expertise om het cultureel bewustzijn en de culturele expressie te verruimen bij kinderen, jongeren en naar de maatschappij toe.

Momenteel lopen er verschillende projecten in samenwerking met onze academie, met fantastische initiatieven die je raken, van kleuter tot volwassene. 
Naast een expert bij jouw op de klasvloer, wordt er ook een mooi werkingsbudget voorzien. Dit budget kan ingezet worden om een culturele organisatie te vergoeden, verbruikbaar materiaal aan te kopen, toegangsgelden te betalen, … 

Na 3 jaren samenwerken, is er een mooi verbindend netwerk gegroeid tussen school
en academies.”
“KunstKuur is een fantastisch project waarbij alle partners worden versterkt. Of een KunstKuur samenwerking loont hoor je best van degene die dit reeds ondervonden:”
We hebben op de teamdag besproken dat we zelf een filmpje gaan maken, dit jaar wordt het materiaal verzameld en eind het schooljaar/ begin volgend schooljaar hoop ik jullie ons eigen filmpje te bezorgen.
https://www.cultuurkuur.be/kunstkuur