Sociale projecten

Als Podiumacademie Lier zetten we in op innovatie en verbreding. Pedagogie moet levendig zijn en blijven. Methodes moeten meegroeien met de maatschappij waarin we staan en waaraan we onze kennis trachten door te geven. Synergie tussen de verschillende domeinen is een evidentie. Daarom vinden we het als academie erg belangrijk om te investeren in onze sociale projecten.

 

 

PEGODE

In het dagverblijf Pegode nemen we wekelijks alle mensen mee in een spel van muziek, dans en expressie. Iedereen participeert met zijn specifieke mogelijkheden. We creëren een ‘ veilige’ omgeving waar iedereen zijn persoonlijke creativiteit en nieuwe vaardigheden leert ontdekken. Via kunst ontstaat een communicatie in klank, kleur, emotie en beweging.

Dans en expressie, Sara Pieters
Muziek, Dirk Proost


IONA

Iona is een huis met aandacht en zorg voor bijzondere mensen. De plaatselijke muziektherapie wordt door de SAMWD aangevuld met samenspel-, dans- en zangsessies. Voor deze grote groep leerlingen gaat de muziekacademie wekelijks op verplaatsing naar hun mooie locatie in Kessel/Nijlen. Elke dinsdagochtend gaan de kinderen, jongeren en volwassen op ontdekkingsreis in de magische klankenwereld van Dirk Proost. Met Sara Pieters ontdekken ze via dans, beweging, theater en poppenspel hun eigen lichaam, terwijl Han Flintrop samen met hen nieuwe en vaak grappige liedjes maakt. Al deze creaties vinden hun apotheose in mooie podiumuitvoeringen in de prachtige Joriszaal van het centrum.

Levensverhalenproject Hedde tijd?
Sinds enkele jaren vliegt schrijfdocente Gretel Van den Broek wekelijks uit naar wzc Paradijs om er een klas senioren te begeleiden. Ze praten (en praten…), bekijken fotoalbums, zingen oude liedjes en reconstrueren uiteindelijk het verhaal van hun leven. Waar mogelijk gaan ze ook zelf aan het schrijven. Soms liggen de herinneringen nog voor het grijpen, soms is het moeizaam sprokkelen tussen de plooien van vergetelheid, maar altijd komt er op het einde van het schooljaar een ontroerend resultaat: de bundeling levensverhalen met de titel Hedde Tijd?

IN/OUT, escape Through Art is een multidisciplinair project waarin professionele kunstenaars, kunstenaars in opleiding en vele amateurs via kunst communiceren met gevangenen.In de gevangenis wordt met de gedetineerden gemusiceerd en er worden ook choreografieën, tekeningen, gedichten en verhalen ontwikkeld. De audio- en video-opnames, teksten en schilderijen die gemaakt worden binnen de muren, gaan mee naar buiten. Daar wordt al het materiaal in het labo van de SAMWD te Lier en in het Conservatorium van Antwerpen of elders verwerkt. Al deze resultaten vormen uiteindelijk een voorstelling waarbij alle medewerkers live of op video participeren. Ook het publiek wordt uitgenodigd om via poëzie of muziek deel te nemen. Deze performance wordt gefilmd en terug aan de gevangenen bezorgd. Hoofdtools zijn kunst, spel en communicatie. MULTICOLORS is een vergelijkbare format, maar waar bij IN/OUT het accent ligt op de gevangenen zijn bij MULTICOLORS de nieuwkomers de protagonisten. Voor de projecten IN/OUT en MULTICOLORS kreeg Dirk Proost in 2020 de ‘Iedereen Klassiekprijs’ van radio Klara.