Derde graad

2u per week · 3 jaar

❶ OPTIE VERTELTHEATER

Voor jongeren (van 12 tot 15 jaar):

Dramastudio: 1u per week
Woordstudio: 1u per week

In het vak Dramastudio ontdek je samen met anderen het plezier van improviseren en toneelspelen. Met je lichaam, mimiek, gebaren en stem geef je uitdrukking aan je fantasie, waarneming of gevoelens. Je onderzoekt hoe je vanuit je unieke verbeelding tot geloofwaardig spelen kan komen. Dramastudio is een klassikaal vak. Je kan de lesmomenten opzoeken onderaan deze pagina bij ‘Zoek mijn uurrooster’.

In de lessen Woordstudio (in de vierde graad het vak Verteltheater-stemregie) leer je vertellen met een vaste tekst. Woorden en teksten breng je tot leven via intonatie, spanning, stilte, stemgebruik, ruimtegebruik, mimiek, gestiek en timing. Vertellen is je publiek meenemen naar een wereld van verbeelding en emotie. Er is zeker ook ruimte voor eigen inbreng en freewheelen op basis van een thema of tekst. In de lessen Woordstudio/Verteltheater-Stemregie wordt gewerkt in kleine groepjes. In samenspraak met de leerkracht wordt een lesmoment afgesproken.

 

Voor volwassenen (vanaf 15 jaar):

ENKEL IN LIER EN BOECHOUT

1ste en 2de jaar:

Dramastudio: 1u per week
Woordstudio: 1u per week

3de jaar:

Woordstudio: 2u per week

Kijk bij Verteltheater jongeren voor meer uitleg over deze vakken.

❷ OPTIE STORYTELLING

ENKEL IN LIER

Enkel na intakegesprek

Voor volwassenen (vanaf 15 jaar):

1ste en 2de jaar:

Dramastudio: 1u per week
Storytelling: 1u per week

3de jaar:

Storytelling: 2u per week

❸ OPTIE SPELTHEATER

Voor volwassenen (vanaf 15 jaar):

1ste en 2de jaar:

Dramastudio: 1u per week
Speltheater: 1u per week

3de jaar:

Speltheater: 2u per week

In de lessen Speltheater in de derde graad leer je acteren.  Zowel via bestaande tekstfragmenten als via improvisatie trainen we de parameters van het toneelspelen. Verschillende genres (drama, tragedie, komedie, …) worden onderzocht en uitgeprobeerd.
Podiumbewustzijn, gebruik van de ruimte, creatie van een rol, inzetten van lichaam als instrument, zich uiten via lichaamstaal, ingeleefd spel, vertolken van emoties, authenticiteit en geloofwaardigheid tegenover uitvergroot, grotesk spel, zijn een greep uit de technieken die aan bod komen.
Tijdens de lessen wordt een mix gehanteerd van allerhande soorten teksten, technieken en methodieken.
Maar er gaat vooral veel aandacht naar samenspel en spelplezier als fundamentele basis voor het vakmanschap van acteren.

Meer vragen over Woord Derde graad?
Mail naar woord@podiumacademielier.be