Arrangeren

De klassieke akkoordenleer of harmonie is de basis waarmee we creatief aan de slag gaan. Afhankelijk van je studiedomein of interesse kan je vele kanten uit. Enkele voorbeelden: een begeleiding schrijven (of spelen) bij een bestaande melodie, zelf een melodie schrijven (of spelen) op een akkoordenreeks, een veelstemmige compositie omzetten in een duet of trio, de theme song van je favoriete film speelbaar maken voor je eigen instrument, het bestuderen van de muziek van de ‘grote meesters’ en het leren benoemen van de gebruikte harmonisatie, kennismaking met het vakjargon (mineur en majeur, dominant septiemakkoord, cadens, alteratie, plagale wending, pedaalnoot, modulatie…), begeleidingsformules op piano leren spelen, …

Vestigingsplaats: Lier
Leerkracht: Hilde Vertommen
Lesmoment: op donderdag en zaterdag, individueel af te spreken met de leerkracht.
Voor leerlingen van de derde en vierde graad.

Compositie (jongeren)

In het compositie-atelier (jongeren) ga je creatief aan de slag en schrijf jij je eigen muziek. Dit kan voor je eigen instrument zijn, voor een ensemble waarin je meespeelt, … Gaandeweg komen er een heleboel instrumenten aan bod. Er wordt naar gestreefd om zo veel mogelijk eigen werken uit te voeren op verschillende toonmomenten doorheen het schooljaar. Repetities voor de eigen composities zijn een deel van deze cursus. Zo zorgen we ervoor dat jouw stuk helemaal zal klinken zoals jij het wilt.

Vestigingsplaats: Lier
Leerkracht: Tom De Haes
Lesmoment: op zaterdag, individueel af te spreken met de leerkracht.
Voor jongeren van de derde en vierde (studierichting creërend muzikant) graad.

Compositie (volwassenen)

Vestigingsplaats: Lier
Leerkracht: Christian Van Looy
Lesmoment: individueel af te spreken met de leerkracht.
Voor volwassenen van de derde en vierde (studierichting creërend muzikant) graad.

Muziektheorie

In de lessen Muziektheorie (de vroegere Harmonieleer) leren we akkoorden (3-, 4- klanken) met elkaar verbinden volgens bepaalde regels, zodat we een geheel krijgen dat aangenaam klinkt. In de praktijk gaan we dan ook liederen, melodieën,… harmoniseren, voorzien van een begeleiding.

Vestigingsplaats: Lier
Leerkracht: Christian Van Looy
Lesmoment: individueel af te spreken met de leerkracht.
Voor leerlingen van de derde en vierde graad.

Muziekgeschiedenis (klassiek)

Vestigingsplaats: Lier
Leerkracht: Geert Hendrix
Lesmoment: maandag van 19u30 tot 21u30.
Voor leerlingen van de vierde graad of specialisatie klassiek.