Arrangeren

De klassieke akkoordenleer of harmonie is de basis waarmee we creatief aan de slag gaan. Afhankelijk van je studiedomein of interesse kan je vele kanten uit. Enkele voorbeelden: een begeleiding schrijven (of spelen) bij een bestaande melodie, zelf een melodie schrijven (of spelen) op een akkoordenreeks, een veelstemmige compositie omzetten in een duet of trio, de theme song van je favoriete film speelbaar maken voor je eigen instrument, het bestuderen van de muziek van de ‘grote meesters’ en het leren benoemen van de gebruikte harmonisatie, kennismaking met het vakjargon (mineur en majeur, dominant septiemakkoord, cadens, alteratie, plagale wending, pedaalnoot, modulatie…), begeleidingsformules op piano leren spelen, …

Vestigingsplaats: Lier
Leerkracht: Guy Verhelst
Lesmoment: individueel af te spreken met de leerkracht.
Voor leerlingen van de derde en vierde graad.

Muziektheorie

In deze lessen bestuderen we de leer van de akkoorden, ook harmonieleer genoemd.
Je leert muziek schrijven, volgens vaste regels en formules, zoals gebruikt in de klassieke muziek van de barok tot de vroeg-romantiek.
We vertrekken vanuit een gegeven baslijn of melodie die je harmoniseert en uitwerkt tot een 2- of 4-stemmige zetting. Je leert onderscheid maken in de betekenis van de verschillende akkoorden en toonaarden: begrippen als tonica, dominant, majeur, mineur…
Daarnaast maken we analyses van bestaande muziek: je leert toonaarden en akkoorden, modulaties, versieringsnoten, thema’s, vaste formules…herkennen en aanduiden met de juiste symbolen. Deze materie helpt je om de muziek die je op je instrument speelt of beluistert tijdens een concert, beter te begrijpen, in te studeren, te memoriseren… Het is een oud ambacht dat veel oefening vraagt, maar dat je ook steeds meer inzicht verschaft in klassieke, tonale muziek.
Voor de lessen heb je muziekpapier en schrijfgerief nodig (bic, potlood en gom). Een laptop mag ook, maar is geen must. Op het einde van elk schooljaar is er een schriftelijk examen.
Voor leerlingen van de derde en vierde graad.

Vestigingsplaats: Lier
Leerkracht: Hilde Vertommen, Wannes Vanderhoeven en Peter Pazmany
Lesmoment: individueel af te spreken met de leerkracht.
Voor leerlingen van de derde en vierde graad.

Compositie (jongeren)

In het compositie-atelier (jongeren) ga je creatief aan de slag en schrijf jij je eigen muziek. Dit kan voor je eigen instrument zijn, voor een ensemble waarin je meespeelt, … Gaandeweg komen er een heleboel instrumenten aan bod. Er wordt naar gestreefd om zo veel mogelijk eigen werken uit te voeren op verschillende toonmomenten doorheen het schooljaar. Repetities voor de eigen composities zijn een deel van deze cursus. Zo zorgen we ervoor dat jouw stuk helemaal zal klinken zoals jij het wilt.

Vestigingsplaats: Lier
Leerkracht: Tom De Haes
Lesmoment: op zaterdag, individueel af te spreken met de leerkracht.
Voor jongeren van de derde en vierde (studierichting creërend muzikant) graad.

Compositie (volwassenen)

Vestigingsplaats: Lier
Leerkracht: Wannes Vanderhoeven
Lesmoment: individueel af te spreken met de leerkracht.
Voor volwassenen van de derde en vierde (studierichting creërend muzikant) graad.