Hoofdvak:
– 1u per week live/studio electronics
– 1u per week podiumtechnieken
– Keuzevak: 1u per week
  • 1u instrument
  • 1u VanBladKlas (MCV klassiek). Voor meer info: kijk bij optie klassiek.
  • 1u Inside jazz-pop-rock (MCV JPR)
  • 1u practicum podiumtechnieken

De bedoeling van de optie podiumtechnieken is om in de eerste plaats een inleiding te geven over wat er precies komt kijken bij technische proces van het podiumgebeuren met een focus op (live) geluidsversterking.

De cursus wordt ingedeeld in twee delen. In het theoretische gedeelte komen in eerste instantie topics aan bod als: welke materialen worden gebruikt op en rond een podium; leren luisteren en analyseren van muziek in functie van een versterking; veiligheid op en rond het podium. Verder wordt dit theoretische gedeelte aangevuld met lessen over microfoons (types, functies en plaatsing); luidsprekers (gebruik, types en plaatsing) en dergelijke.

In het tweede gedeelte beginnen we met de eerste praktische stappen practicum podiumtechnieken). Hoe gaan we met materialen om, hoe sluiten we ze aan; hoe kunnen we veilig werken in een theater omgeving. Vervolgens worden de technieken uit de theorielessen omzetten in de praktijk: we leren hoe de verschillende instrumenten zo efficiënt mogelijk versterkt kunnen worden.

In het kader van deze praktijklessen bestaat de mogelijkheid dat we in de loop van het jaar enkele keren op ‘werkbezoek’ zullen gaan om te kijken hoe het er achter de schermen van een echte theater- of muziekproductie aan toe gaat.

De theorielessen zullen doorgaan op maandagavond. Het exacte lesmoment wordt nog afgesproken in samenspraak met de leerkracht.
Omdat de praktijklessen wat extra opzet en afbouwwerk vragen, zullen deze waarschijnlijk op een aantal zaterdagen gebundeld worden, maar daarover moet de exacte planning nog opgesteld worden.

Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis of leeftijd vereist. Dat de cursisten een notie hebben van muziek als uitvoerder is uiteraard wel een pluspunt.