Directie vocale muziek

Podiumacademie Lier stond 20 jaar geleden mee aan de wieg van de opleiding koordirectie in het DKO.
De opgebouwde ervaring en expertise resulteert vandaag in verschillende goed uitgebouwde trajecten voor 3 specifieke doelgroepen.

1. Koordirectie

De opleiding is opgebouwd als een een driejarige cursus in de vierde graad. De lessen gaan door op zaterdagvoormiddag van 8u45 tot 12u00.

Gedurende de voormiddag wordt er les gegeven aan de ganse groep dirigenten samen (een 10-tal), soms in kleinere groepjes en soms individueel door afwisselend vier docenten. Tom Johnson en Marleen De Boo, hoofddocenten, zijn er quasi elke week en werken met de studenten aan repetitietechniek, repertorium, dirigeren, slagtechniek, analyse,…

Kristien Vercammen en Roeland Daems komen elk ongeveer 10 keer verspreid over het schooljaar voor respectievelijk koorstemvorming en gehoorvorming/harmonie/pianospel.

De voormiddag wordt afgesloten met een repetitie van het koor van de academie, Euterpe, waarin de studenten kunnen participeren.

De volledige cursus duurt drie jaar, maar je kan kiezen of je alledrie de jaren les volgt, of dat je bijvoorbeeld na één jaar al voldoende input hebt.

2. Koordirectie specifiek voor mensen met een masterdiploma muziek

Docenten: Marleen De Boo en Tom Johnson

De opleiding is opgebouwd als een een driejarige cursus in de vierde graad. De lessen gaan door op donderdagvoormiddag van 9u30 tot 12u30 (2 a 3 lessen per maand).

Deze cursus heeft ongeveer dezelfde inhoud als de cursus van zaterdag, maar de studenten hebben allemaal een muziekdiploma van het hoger onderwijs (Master) of gelijkwaardig niveau.

3. “Zingen met Kinderen”

In samenwerking met Koor&Stem.

8 zondagen (voormiddag + namiddag) op een schooljaar.

Docenten: Marleen De Boo en Tom Johnson

De opleiding richt zich tot iedereen die kinderen op een kwaliteitsvolle manier wil leren zingen: studenten in de lerarenopleiding, leerkrachten in het kleuter- of basisonderwijs, leerkrachten MCV uit het DKO, dirigenten van kinderkoren, enz. Iedereen is welkom, maar je moet wel beschikken over een basiskennis notenleer.

Wie de opleiding afrondt, weet hoe hij of zij op een boeiende manier een eenstemmig lied kan aanbrengen bij een groep kinderen en heeft kennis gemaakt met alle technieken die daarbij komen kijken: stemvorming, slagtechniek, repertoire, didactiek, beweging, enz.

https://www.koorenstem.be/nl/vormingen/opleiding-zingen-met-kinderen-2022-23