AMI

AMI staat voor ‘Art Music and Investigations’.

In dit creatief atelier is iedereen (jongeren én volwassenen) welkom die geboeid is door beeld en klank. We onderzoeken hoe beeld uit muziek kan ontstaan en omgekeerd. We laten ons inspireren door voorbeelden uit de geschiedenis en anders vinden we het volledig zelf uit. Met allerlei materialen en instrumenten wordt geëxperimenteerd rond een bepaald onderwerp.
Voor het schooljaar 23-24 zijn de onderwerpen MUSICARES en CHAMBRE D’AMI. Beide projecten worden in de academie gemaakt, maar zullen buiten onze muren getoond worden. MUSICARES wordt vertoond in het hospitaal van Lier en CHAMBRE D’AMI zal op verschillende locaties in de stad gehoord en gezien worden.                                                                              

Voor deze cursus heb je geen voorkennis nodig, niet voor beeld en niet voor muziek, wel zin voor avontuur en nieuwsgierigheid. 

Vestigingsplaats: Lier
Lesmoment: projectmatig
Leerkracht: Dirk Proost
Voor alle leerlingen derde en vierde graad. (jongeren én volwassenen)