Groepsmusiceren oude muziek

In de lessen groepsmusiceren oude muziek ondervind je hoe leuk samen musiceren kan zijn. Er wordt gemusiceerd in kleine groepjes. Die kleine groepen zorgen ervoor dat er veel aandacht gegeven kan worden aan een individuele begeleiding. Naast het aanleren van de tijdsgebonden uitvoeringspraktijk en het specifieke repertoire uit de oude muziek leer je nog andere aspecten van samenspelen: zelf leren stemmen, tekens en inzetten aangeven aan de andere muzikanten, onderling afspraken maken in verband met de interpretatie van de (oude) partituur, diverse stemmingen… Zo kan je na je studies blijven in groep spelen zonder de leidende hand van de leraar.

Elk jaar stellen we een groep samen en kijken we wie met wie kan samenspelen. We streven ernaar om iedereen een zo goed mogelijk samengesteld ensemble te geven.

Vestigingsplaats: Lier
Lesmoment: woensdag van 17u00 tot 19u00
Leerkracht: Marleen Vertommen

OF

Lesmoment: vrijdag van 20u00 tot 22u00
Leerkracht: Pieter Van Overloop

Voor leerlingen van de derde en vierde graad.