Amoroso

Het dameskoor Amoroso bestaat uit een dertigtal zangeressen. Koorzingen ligt hen nauw aan het hart. De dames hebben een algemene muziekopleiding genoten in de academie, bespelen vaak een instrument of volgen individuele zangles. Zo hebben ze de nodige achtergrond om op een adequate manier met de partituur om te gaan.

Het koor wordt geleid door Lien Saey die tijdens de repetities met de groep op zoek gaat naar de sonoriteit die past bij de werken.

De repetities gaan door op vrijdagavond en indien het een meerwaarde kan zijn voor het programma wordt er in overleg met de groep een koordag (of koorweekend) ingepland.  Zo leren de leden elkaar niet alleen op vocaal maar ook als persoon beter kennen.

Je kan je aansluiten bij Amoroso als je leerling bent aan de Podiumacademie Lier, maar alle geïnteresseerden tussen 18 en 40 jaar  zijn welkom voor een stemtest.  Heb je heel veel zin om samen te zingen? Welkom op vrijdagavond van 20u00 tot 22u00.

Meer info via amorosokoor@podiumacademielier.be

Vestigingsplaats: Lier
Lesmoment: vrijdag van 20u00 tot 22u00
Leerkracht: Lien Saey